Sahte (Naylon) Fatura Kullanma Suçundan Müvekkilimiz Beraat Etti (VUK 359/b) (Karar EK tedir)

Müvekkil sanığın gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifası olmaksızın sahte fatura kullanmak suretiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359/b maddesinde tanımlanan suçu işlediği iddia edilmiş ve Müvekkilin sahte fatura kullanmak suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi Savcılıkça istenilmiştir. 

İstanbul Anadolu 61. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama neticesinde; toplanan deliller sanık savunmaları, katılan kurum ihbar yazısı, bilirkişi raporları değerlendirilmiş ve Müvekkil sanığın sahte faura kullanma suçunu işlediğinin sabit olmadığı kanaatine varılarak BERAATİNE hükmedilmiştir. 

Söz konusu karar için yapılan istinaf başvurusu da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi tarafından reddedilerek BERAAT kararı KESİNLEŞMİŞTİR. 

Mert Hukuk Bürosu olarak Müvekkilimiz lehine aldığımız Beraat kararımız EK TEDİR. 

Döküman İndir
Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku