Sahte (Naylon) Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçundan Yargılanan Müvekkilimiz; 2015, 2016 ve 2017 Yılları İçin Ayrı Ayrı 3 Kez Beraat Etti (VUK 359)

Komisyon karşılığı sahte (naylon) fatura düzenleme ve sahte fatura kullanma fiillerini işleyerek Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan (VUK 359/b) hakkında iddianame düzenlenip ceza davası açılan Müvekkilimiz, yargılandığı Kayseri 7. Asliye Ceza Mahkemesinde 2015, 2016 ve 2017 yılları için AYRI AYRI 3 KEZ BERAAT ETTİ. 

Aşağıda  metnine yer verdiğimiz Kayseri 7. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, sahte olduğu öne sürülen belgelerin Müvekkil sanık tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin ve kullanılıp kullanılmadığının şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tespit edilemediği, dolayısıyla sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği belirtilerek 3 kez ayrı ayrı beraat kararına hükmedildi. 

Sahte faturayı hem düzenleme ve hem de kullanma suçu bakımından verilen (VUK 359/b) beraat kararı aşağıdadır. 

Döküman İndir
Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku