Sahte Fatura Düzenleme Suçundan Aynı Dosyada Yargılanan 3 Sanıktan Sadece Müvekkilimiz Beraat Etti. (VUK 359)

213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarından olan "sahte fatura düzenleme" (naylon fatura) fiili nedeniyle İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan 3 sanıklı ceza davasında Müvekkilimizin anılan eylemin faili olmadığı saptanarak Mahkemece BERAAT kararı verildi.

Yargılama sürecinde suçun failinin Müvekkil olmadığına ilişkin delilleriyle birlikte yapılan ispatlı etkin savunmalar ve duruşmaların ciddi ve hassas takibi davanın Müvekkilimiz bakımından Beraat ile neticelenmesinde etkili olmakla birlikte bu savunmalarımıza da bizzat Mahkemece gerekçeli kararda atıfta bulunularak gerekçeye esas kılınmıştır. 

Sahte fatura düzenleme ve kullanma gibi vergi usul kanununa muhalefet suçları uzmanlık gerektiren yargılama türlerinden olup her adliyede bu suç türlerine bakan özel savcılar ve mahkemeler bulumaktadır. Bir başka anlatımla iftira, tehdit, hakaret, hırsızlık gibi suç gruplarından farklı olarak vergi usul kanununa muhalefet suçları (VUK 359) özel yetkili Mahkemelerce irdelenmekte ve yargılaması kendine münhasır özel esaslarda yapılmaktadır.

Ayrıca vergi usul kanununa muhalefet suç türünün vergi alacağından kaynaklı yani vergi tarhiyatlarından kaynaklı olarak vergi mahkemeleri ve vergi daireleri nezdinde devam eden süreçleri de bulunduğundan bu alanda uzman ekiplerce takibinin yapılması önem arz etmektedir. 

Biz de Mert Hukuk Bürosu olarak Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarında Müvekkillerimize profesyonel destek sunmakta olup, bizimle her daim 0216 451 8850 ve 0532 420 6387 numaralı telefonlar üzerinden veya www.hakanmert.av.tr internet adresimiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Mert Hukuk Bürosu olarak Müvekkilimiz lehine aldığımız Beraat kararımız EK TEDİR. 

 

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku