Müvekkilimizin Trafik Cezası Sulh Ceza Hakimliğince İptal Edildi

Öğretmen olan Müvekkilimize, öğrencisinin düşmesi sonucu kendi aracıyla öğrenciyi hastaneye götürüken hız sınırını aştığı gerekçesiyle trafik para cezası kesilmiş ve Müvekkilimizce ceza ödenmiştir. Bunun üzerine yapılan itirazı Elazığ 2. Sulh Ceza Hakimliği yerinde görerek cezayı kaldırmış ve yapılan ödemenin iadesine hükmetmiştir. 

Karar metni EK"tedir.  

Döküman İndir
Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku