Müvekkilimizin 1 Milyon-TL Üzerindeki Vergi Borcu İstanbul 14. Vergi Mahkemesi Kararıyla Silindi

Sahte belge (fatura) kullandığı iddiasıyla Müvekkil şirket adına cezalı vergi tarhiyatı yapılarak Müvekkile ihbarnamelerin tebliğ edilmesi üzerine İstanbul 14. Vergi Mahkemesi nezdinde açtığımız vergi davasında Mahkeme, "olumlu yönde yapılan tespitler dikkate alınmadan ve bu hususlarda herhangi bir ayrıma gidilmeyerek, yeterli düzeyde araştırma/inceleme yapılmadan, tespiti yapılan olumsuz veriler genele yayılmak suretiyle sonuca ulaşıldığı" gerekçesiyle tarhiyatı kaldırmış ve cezalı vergileri iptal etmiştir.

İstanbul 14. Vergi Mahkemesi, faturaları kullanılan firmalar hakkındaki tespitleri tek tek inceleyerek bu firmaların faturalarının sahteliğinin net bir şekilde ortaya konulamadığını tespit etmiştir. 

İstanbul 14. Vergi Mahkemesinin tarafımıza henüz yeni tebliğ edilen güncel karar suretinin hüküm sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Döküman İndirDöküman İndir
Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku