Kayıt Dışı Hasılat İddiasıyla Yapılan Cezalı Gelir Vergisi Ve KDV Tarhiyatlarının Tamamını İstanbul 8. Vergi Mahkemesi İptal Etti

Müvekkilimizin elde ettiği gelirini kayıt dışı tuttuğu öne sürülerek Müvekkil hakkında önce Gelir Vergisi, Gelir Geçici Vergi ve Katma Değer Vergisi mükellefiyetleri tesis edilmiştir. Mükellefiyetler sonrası bir kat vergi ziyaı cezalı olarak gelir vergisi, gelir geçici vergi ve katma değer vergisi tarhiyatları yapılarak ayrıca özel usulsüzlük cezası da kesilerek ihbarnameler tebliğ edilmiştir.

Bunun üzerine İstanbul 8. Vergi Mahkemesinde açtığımız davalarda Mahkememe Müvekkilin "kazanç elde ettiğinin somut ve yeterli şekilde tespit edilmediği" gerekçesiyle Mükellefiyetleri iptal ederek cezalı tarhiyatları kaldırmıştır, özel usulsüzlük cezasını da iptal etmiştir.

Karar suretine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Döküman İndir
Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku