Kayıt Dışı Hasılat İddiasıyla Kesilen Cezalı Vergiler ve Mükellefiyet Kaydı İstinaf Dairesi Tarafından İptal Edildi.

Müvekkilin bir takım hasılatını (kazancını) kayıt dışı bıraktığından bahisle adına önce gelir, KDV, gelir geçici vergi mükellefiyetleri tesis edilmiş ve akabinde de her bir vergi türü için ayrı ayrı vergi ceza ihbarnameleri tebliğ edilmiştir.

Müvekkil adına açtığımız dava ilk derece olarak İstanbul 7. Vergi Mahkemesinde reddedilmiş ise de bu kararlara yaptığımız itirazı değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü Vergi Dava Dairesi (İstinaf) başvurumuzu haklı bularak önce Müvekkil adına tesis edilen haksız mükellefiyetleri kaldırmış sonrasında da tüm cezalı vergileri iptal etmiştir.

Müvekkil lehine verilen karara aşağıdaki butonu tuşlayarak ulaşabilirsiniz. 

Döküman İndir
Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku