İstanbul 4. Vergi Mahkemesi Müvekkil Adına Yapılan Gelir, Geçici ve Katma Değer Vergilerini Kaldırdı, Özel Usulsüzlük Cezasını Da İptal Etti

Serbest meslek faaliyeti yaptığı ileri sürülerek 2016 yılı için müvekkil hakkında yapılan inceleme neticesinde elde ettiği bir takım gelirini beyan etmediği iddiasıyla adına bir kat vergi ziyaı cezalı Gelir vergisi, Gelir geçici vergi ve Katma değer vergisi tarhiyatları yapılmış ve özel usulsüzlük cezası kesilmiştir.

Cezalı vergilere karşı İstanbul 4. Vergi Mahkemesinde açtığımız davada Mahkeme cezalı vergilerin tamamını iptal etmiştir. 

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku