İçişleri Bakanlığının Genelgesine Karşı Danıştayda açtığımız Davada Genelgenin Yürütmesi Durduruldu

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün "Ses ve görüntü kaydı yasağı"na ilişkin genelgesinin iptali istemiyle “insan hakları aktivisti” olan Müvekkilimiz Enes Cömert adına Danıştay"da ilk derece olarak dava açmıştık.

Danıştay 10. Dairesinin 16/11/2021 tarih ve E:2021/2822 sayılı kararıyla sözü edilen işlemin yürütmesi oybirliği ile durduruldu. 

Daire kararında söz konusu işlemin temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğu ve genelge içeriği bir düzenlemenin ancak Kanun ile yapılması gerektiği ifade edilmektedir. 

Müvekkilimiz lehine aldığımız bu karar HUKUKİ HABER sitesinde de aşağıdaki link altında yayımlanmıştır. 

https://www.hukukihaber.net/kararlar/danistay-dan-ses-ve-goruntu-kaydi-yasagi-na-h445562.html

Söz konusu karara bu linkten ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki "Döküman indir" tuşuna basarak da ulaşabilrsiniz. 

 

 

Döküman İndir
Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku