Danıştaydan Aldığımız Yürütmeyi Durdurma Kararı, HUKUKİ HABER Sitesi Tarafından Okurlarına Sunuldu

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün "Ses ve görüntü kaydı yasağı"na ilişkin genelgesinin iptali istemiyle “insan hakları aktivisti” olan Müvekkilimiz Enes Cömert adına Danıştayda ilk derece olarak açtığımız davada Danıştay 10. Dairesi tarafından YÜRÜTMENİN DURDURULMASI yönünde karar verildi. 

Tüm kamuoyunu yakından ilgilendiren bu gelişmeyi, avukat meslektaşlarca, hakim ve savcılarca, noterlerce ve diğer hukuki meslekleri ifa edenlerce ilgiyle takip edilen saygın hukuk sitesi HUKUKİ HABER de  okurlarıyla paylaştı. Ayrıca HUKUKİ HABER in Twitter hesaplarında da bu gelişmeye yer verildi.

HUKUKİ HABER sitesinin bu karara yer verdiği haber linkine ve ilgili tweetine aşağıdan ulaşabilrsiniz.

https://www.hukukihaber.net/kararlar/danistay-dan-ses-ve-goruntu-kaydi-yasagi-na-h445562.html

https://twitter.com/HukukiHaber/status/1478291436562960384

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku