Cezaevi İzinlerinin 31/5/2022 ye Kadar Uzatılması TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Geçici 9. maddesinin 5 ve 6. fıkralarında getirilen covid kaynaklı cezaevi izin süresinin 31/5/2022 tarihine kadar uzatılması için partiler arası mutabakat sağlanıp kanun teklifi verildi ve TBMM Genel Kurulunun 23/11/2021 tarihli oturumunda oylanarak kabul edildi. 

Bu teklife göre 5275 sayılı Kanunun Geçici 9. maddesinin 5. fıkrasında yer alan "dokuz kez" ibaresi "oniki kez", 6. fıkrasında yer alan "30/11/2021" ibaresi "31/5/2022" şeklinde değiştirilecektir. 

Yeni düzenlemeler neticesinde açık cezaevinde geçirilecek sürelerin hesabı veya yatar hesabı için MERT HUKUK BÜROSUYLA sitemizdeki iletişim kanalları aracılığıyla irtibata geçebilirsiniz. 

 

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku