Çek Kanununa İlişkin Yeni Makalemiz HUKUKİ HABER sitesinde yayımlandı.

Çek Kanununun Geçici 5. maddesinin 1. fıkrasında değişikliğe gidilerek yapılan yeni düzenlemenin ortaya çıkardığı sorunları ele aldığımız makalemiz HUKUKİ HABER sitesinde yayımlandı.

 

Makaleye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

https://www.hukukihaber.net/cek-kanununun-degistirilen-gecici-5-maddesinin-uygulamasinda-karsilasilan-sorunlar

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku