7440 sayılı Yapılandırma ve Vergi Matrah Artırımı Yasası Resmi Gazetede Yayımlandı.

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12/03/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Anılan Yasa ile 31/12/2022 tarihine kadarki maliye vergi/ceza/harçlar, idari para cezaları, sgk prim borçları, mtv, trafik cezaları, belediye vergi/ceza/harçları gibi borçlar yapılandırılıyor. 

Yasanın ne tür imkanlar sunduğu ve detayının neler olduğuna ilişkin yazı dizimize https://twitter.com/mert_hukuk/status/1635235038051831808 linkinden ulaşabilirsiniz. 

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku