3 Sanığın Müvekkilimiz Olduğu Sahte Fatura Kullanma (VUK 359) Dosyasında 3 Müvekkilimiz de Beraat Etti

Müvekkillerimiz sahte belge kullandıkları iddiasıyla vergi incelemesine tabi tutulmuş ve haklarında vergi inceleme raporları ile vergi suç raporları düzenlenerek savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde iddianame hazırlanarak İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır. 

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinde yaklaşık 1 yıl süren yargılama neticesinde 3 Müvekkilimizin de atılı suçu işlemediği ispat edilerek, masumiyetleri ortaya konulmuş ve tamamı da beraat etmiştir. 

Beraat kararına karşı yapılan itiraz ise bir üst Mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi tarafından incelenmiş ve 2 ay gibi kısa bir süre içinde beraat kararı onanarak Müvekkillerimiz hakkındaki beraat kararı kesinleşmiştir. 

 

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku