10/11/2022 de Açtığımız İsim Değişikliği Davasında 1 Gün Sonra 11/11/2022 de Karar Verildi ve Müvekkilin İsmi Değişti

İki isme sahip Müvekkilimizin rahatsızlık duyduğu isminin değiştirilmesi istemiyle İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız dava 1 gün sonra karara bağlandı ve Müvekkilin iki ismi silinerek istediği yeni ismiyle değiştirildi. Adı geçen karar 1 gün sonra alındığı gibi gerekçeli karar da 3 gün içinde yazılarak tarafımıza tebliğ edildi. 

İsim değiştirme davalarında ortalama hedef süre 150 gündür. Avukatla takip edilen davalarda bu süre emsal karardan da görüleceği üzere 1 güne kadar inebilmektedir. 

Aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz isim değişikliği kararımızdan da görüleceği üzere isim (ad) değişikliği konusunda kısa süre içinde etkili sonuç almak istiyorsanız sitemizdeki iletişim kanallarından Mert Hukuk Büromuz ile irtibata geçebilirsiniz.

Döküman İndir
Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku